Náhradné diely

Okrem dodávania tlakových lejacích strojov, generálnych opráv a modernizácií ponúka Fomart Slovakia, spol. s r. o. aj jednotlivé  náhradné diely.

Spoločnosť dodáva náhradné diely k strojom vlastnej produkcie, k strojom vyrobeným firmou Vihorlat pod označením CLH, CLV, CLT, CLOO, CLPO,  ako aj k strojom vyrobeným inými výrobcami.

Pre viac informácií nás kontaktujte.